آیا عزمی برای پایان دادن به مساله نفوذ در نهادهای امنیتی وجود دارد ؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

با توجه به میزان و عمق تاسف بار نفوذ در مراکز حساس و خاص امنیتی کشور که بارها با ذکر مصادیق متعددی مورد اشاره قرار گرفته چاره ای جز تحولات و دگرگونی های عظیم در ساختار نهادهای مختلف امنیتی وجود ندارد.

یکی از وظایف دولت مسئله مدیریت حال حاضر وزارت اطلاعات است، و هم چنین سایر نهادهای اطلاعاتی از جمله سپاه باید جهت جلوگیری از آسیب پذیر شدن ، با تغییر در مدیریت خود به صورت حساب شده که از لوازم اصلی سلامت هر تشکیلاتی است خود را پاکسازی و ایمن کند.

با توجه به تعدد و کثرت فجایع امنیتی شکل گرفته در سال های اخیر و عمق ویژه نفوذ نمی توان به مدیران ارشد سابق تکیه کرده و باید روند تغییر مدیران ارشد در سپاه و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی آغاز شود و به تعبیر دقیق تر یک خانه تکانی اساسی صورت پذیرد.

بدون شک اگر عزمی برای پایان دادن به مساله نفوذ در میان نهادهای امنیتی کشور وجود دارد تا دیگر پس از این دلسوزان کشور با پرونده سازی های خلاف واقع به حاشیه رانده نشده و بعضا کشور را ترک نکنند ، واحد های موجود در نهادهای امنیتی نیازمند تحولات اساسی در بخش های مرتبط به ویژه در ضدجاسوسی ، برون مرزی، اقتصادی و مسئله نفوذ هستند.

متاسفانه طی دهه های اخیر بسیاری از دلسوزان کشور هم از سوی سپاه و هم وزارت اطلاعات و هم سایر نهادهای اطلاعاتی ، به دلیل برخی از اغراض شخصی و برخی از حب و بغض ها و در بسیاری از موارد به دلیل اختلاف های سیاسی دچار پرونده سازی های دروغین شده و باند نفوذی عملا آنان را به سمت مخالفت با نظام و در بسیاری از موارد ، خروج از کشور سوق داده اند.