آیا عیسی فرهادی به خاطر کلیپ فرهادی گیت پایین کشیده می شود؟

 

مهدی عابدی

 

بعد از قبای گشادی که وزیر کشور می خواست به تن عیسی فرهادی فرماندار تهران کند

و او را که از نیروهای نزدیک به خویش است

در مسند استانداری خراسان شمالی بگمارد

تا در انتخابات آینده خیالش از استان خودش راحت باشد.

و پس از گاف کلیپ منتسب به وی که سه شخصیت بزرگ اصلاح طلبی را صهیونیست خوانده بود.

مجبور به عقب نشینی گردید.

آیا جناب مستطاب رحمانی فضلی در این شرایط

که رسوایی این کلیپ جهانی گردید

و بسیاری از شخصیت‌های طیف های سیاسی اصلاح طلب

این موضع‌گیری را منافقانه و ریاکارانه خوانده

و تعجب خود را از حضور وی  در مسند فرمانداری تهران

در دولت اعتدال اعلام نمودند

حاضر می شود فرهادی را از پست فرمانداری تهران کنار بگذارد؟

به راستی سکوت وزیر در مقابل این کلیپ به چه معناست؟

قطعا باید مطالبات دولت و سیاسیون اصلاح طلب همراه دولت این باشد

که جناب رحمانی فضلی هزینه فرهادی گیت کردن دولت را

با توضیح به افکار عمومی و قبول مسئولیت موضع گیری وی  بپردازد

و گرنه به حساب از هم گسیختگی ، بی هدفی

و نداشتن خط مشی مشخص در دولت اعتدال گذاشته خواهد شد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما