آیا فکر رسیدن به رهبری جلوی شرکت رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ را می گیرد؟

یکی از اعضای مجلس خبرگان گفت: دیروز در حاشیه اجلاسیه مجلس خبرگان، حدود ۴۰ تا ۵٠ نفر از اعضای مجلس خبرگان قصد برگزاری جلسه خصوصی با ابراهیم رئیسی درباره موضوع انتخابات ۱۴۰۰ را داشتند، که وی به دلیل اطلاع از موضوع جلسه، ضمن تشکر از آن ها، برگزاری این جلسه را نپذیرفته است.

از طرفی امضاهای نمایندگان مجلس برای دعوت از ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات از ۲۰۸ نفر هم گذشته است.

ابراهیم رئیسی که با حمایت بیت رهبری و برخوردهای گزینشی با پرونده های برخی از افراد که در هسته سخت قدرت جای نداشته اند احساس می کند به یک ثباتی در قوه قضائیه رسیده است.

او هم چنین تصور می کند که قوه قضائیه از قدرت بسیاری برخوردار است.

رئیسی هم چنین پس از شکست در انتخابات قبلی و احساس موفقیت در راس قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که کار اجرایی دولت که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد در صورت بد بودن عملکرد می تواند در محبوبیتی که میان بخشی از اصولگرایان کسب کرده تاثیر گذار باشد.

لذا ابراهیم رئیسی سعی دارد با ماندن در قوه قضائیه و پرهیز از ورود به فعالیت اجرایی، محبوبیت خود را بین جناح اصول گرا حفظ کند.

او تلاش دارد با تداوم عملکرد فعلی در قوه قضائیه گزینه مناسبی برای رهبری آینده باشد.