آیا مجتبی خامنه ای چاهی بر سر راه رهبری ابراهیم رئیسی قرار داده است؟

سرانجام نام بازیگران خیمه شب بازی سیرک انتصابات جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد و همانگونه که انتظار می رفت محمود احمدی نژاد در لیست ردصلاحیت شدگان قرار گرفت تا نقش خود را در این سیرک ایفا کند. اما در این‌میان علی لاریجانی که میتوانست رقیب اصلی رئیسی در این نمایش مضحک باشد نیز از صحنه بازیگران اصلی حذف شد تا از اجماع بخشی از اصولگرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان معتقد نظام برای پیروزی او و نتیجه شکست برای ابراهیم رئیسی جلوگیری بعمل آید.

بر همگان آشکارست که پشت صحنه تمام اتفاقات و انتصاب های جمهوری اسلامی همواره امپراطوری بیت خامنه ای بوده و در چند سال اخیر بطور خاص با هدایت مجتبی خامنه ای انجام شده است. مرور ۴۲ سال عمر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تمام روسای جمهور، هر یک به نوعی مغضوب نظام شده اند، بحز محمدعلی رجائی که ترور شد و علی خامنه ای که ریاست جمهوریش به پست رهبری موقت او گره خورد. بعد از رهبری علی خامنه ای، دلیل مغضوب شدن ها، کنترل کامل تمام ارکان اجرایی حاکمیت توسط او می باشد که با فرافکنی، تمام شکست های حاصله توسط دولت ها را به تیم اجرایی و دشمن نسبت می دهد و با توهم، موفقیت ها را نیز از آن خود میداند! هرچند سهم بیکفایتی و بی لیاقتی نشستگان بر سر سفره انقلاب را نیز بعنوان عامل دیگر نباید فراموش کرد.

در این روزها با اعلام تایید رئیسی برای حضور در سیرک انتصابات، برخی تکرار سناریوی انجام شده برای رهبری علی خامنه ای را برای ابراهیم رئیسی و در مسیر رهبر شدن او‌ متصور هستند ولی غافل از آنکه علی خامنه ای با تجمیع قدرت کشور در بیت خود و واگذاری مدیریت آن به مجتبی خامنه ای، اجازه ورود غیر را به آن نمی دهند.

در سال‌های اخیر، به دنبال مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی بعنوان یکی از کاندیدهای احتمالی برای رهبری آینده، (که امید است عمر حکومت به آن نرسد) بهترین سناریوی بیت خامنه ای برای خارج کردن رقیب از میدان، شکستن وجهه او در بین طرفدارانش و معتقدین٬ به بقای جمهوری اسلامی می باشد.

بی عرضگی، بی سوادی و بی کفایتی رئیسی در امور اجرایی بر همگان مبرهن است چرا که در طول ۴۲ سال تنها تخصص صدرالقاتلین، کشتار و اعدام و قتل عام بوده است. لذا با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی کشور، حضور او در این پست اجرایی، بیعرضگی و ناتوانی او را بیش از پیش به رخ طرفدارنش خواهد کشید؛ و در مدت کوتاهی مانند گذشتگان مغضوب گشته و در چاه از پیش طراحی شده سقوط می کند.. به این ترتیب مجتبی خامنه ای با خیالی راحت‌تر به رهبر شدن خود می اندیشد.

اما وظیفه ما مردم …

اکنون که مردم راه خود را از حاکمیت جدا کرده اند و به دنبال تغییر سرنوشت خود در قرن جدید هستند و حاکمیت نیز مانند همیشه با آمارسازی میخواهد خود را پیروز سیرک انتصابات نشان دهد بر همگان واجب است که در روز موعود، با نشستن در خانه و ایجاد سکوت قبرستانی در خیابان‌های شهرها و روستاها، عدم مشروعیت و عددسازی حکومت را به رخ جهانیان بکشانند.

هر شهروند خود یک رسانه است و در کنار هر تبلیغ برای “ رای بی رای”، باید استراتژی “خانه نشینی مطلق” در روز ۲۸ خرداد را نیز به یکدیگر یادآوری کنیم!

۲۸ خرداد باید آغاز یک حرکت بزرگ مردمی، برای شکستن بت بزرگ باشد. / کانال ترنم آزادی