آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است یا خیر؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صادق زیباکلام گفت: می‌دانید ناصرالملک به میرزا رضای کرمانی چه چیزی می‌گوید که او به فکر فرو می‌رود؟ می‌گوید وقتی داشتی سایه خدا را می‌زدی، فکر کردی کدام نادر پشت دروازه‌های تهران منتظر است که این نباشد و او بیاید و نجات دهد. ما همه سال ۵۷ میرزا رضا بودیم.

به گزارش اعتمادآنلاین ؛ صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی درباره اصلاح‌پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. مشروح پاسخ را در ادامه بخوانید:

*آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است یا خیر؟

میرزا رضای کرمانی با تپانچه گذاشت روی شقیقه ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه ۵۰ سال سایه خدا بود. آدم‌ها باور نمی‌کردند که این اتفاق در حرم حضرت سیدالکریم افتاده است. خیلی‌ها فکر نمی‌کردند چنین موجودی وجود داشته که با گلوله گذاشته روی مغز سایه خدا (ظل‌الله). می‌آمدند ببینند که واقعاً چنین کسی وجود دارد؟ چه کسی است؟ بشر معمولی است؟ جن است؟ انس است؟ پری است؟ شیطان است؟ چه کسی است؟ خیلی‌ها آمدند و رفتند و میرزا رضای کرمانی را دیدند. در غل و زنجیر بود، بسته بودند. چند وقت بعد هم اعدامش کردند. وقتی می‌خواستند او را اعدام کنند- من این را در کتاب «سنت و مدرنیته» هم آوردم- خیلی‌ها وقتی رفته بودند با او صحبت کرده بودند قبل از اینکه می‌خواست اعدام شود به او گفتند خیلی‌ها آمدند با تو صحبت کردند. کسی بود چیزی به تو بگوید و تو را به فکر فرو ببرد از کاری که کردی؟ ظاهراً میرزا رضا کمی فکر می‌کند و می‌گوید، نه. کمی مکث می‌کند و می‌گوید، چرا. ناصرالملک یک چیزی به من گفت که من کمی به فکر فرو رفتم. ناصرالملک یک بار آمد و مرا دید. ناصرالملک نایب‌السلطنه می‌شود بعد از اینکه محمدعلی میرزا خلع می‌شود. چیزی که در مورد ناصرالملک نمی‌دانید این است که او در قرن نوزدهم در آکسفورد اقتصاد و تاریخ و فلسفه خوانده بود. می‌دانید به او چه چیزی می‌گوید که میرزا رضا به فکر فرو می‌رود؟ می‌گوید وقتی داشتی سایه خدا را می‌زدی، فکر کردی کدام نادر پشت دروازه‌های تهران منتظر است که این نباشد و او بیاید و نجات دهد. ما همه سال ۵۷ میرزا رضا بودیم.