آیا پشت پرده پروژه انتقال آب خزر به کویر سمنان اهداف نظامی نهفته است ؟!

 

 

راه سبز امید 

 

امروز روحانی با تایید اجرای پروژه ضد ملی و ضد محیط زیستی انتقال آب دریای خزر به کویر سمنان

ثابت کرد که او با احمدی نژاد هیچ فرقی ندارد

و در بی تدبیری و وطن فروشی و خیانت پیشگی و پوپولیسم هیچ چیز از او کمتر ندارد

و او ما را با دروغهایش فریفت.

انتقال آب دریای خزر همانند ساخت سد گتوند بر روی رود کارون

که سبب شور شدن میلیاردها متر مکعب آب شیرین و نابودی هزاران هکتار زمینهای حاصلخیز زیردست آن شد

و همانند ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه های متصل به دریاچه ارومیه

که سبب نابودی این دریاچه گرانقدر شد

و همانند صدها پروژه بی مطالعه و خسارت بار دیگر ،

پروژه ای ضد محیط زیستی و ضد ملی و ضد انسانی است

و سبب نابودی زیست بوم دریای خزر و خشک شدن آب این دریاچه بسته

و استانها و زندگی انسانهای همجوار آن می شود.

هدف از اجرای این پروژه معلوم نیست که چیست؟

اگر هدف شیرین سازی اب دریا است

چرا اینکار در بندر چاه بهار و در کنار دریای عمان و اقیانوس هند

که بزرگترین فرصت اقتصادی ایران را داراست

و بهترین موقعیت به لحاظ زیست محیطی برای شیرین سازی اب دریا را دارد نباید انجام شود؟

و اگر هدف انتقال اب شور دریا به نمکزار کویر است

این آب چه مصرفی و این پروژه چه مزیت و چه فایده ایی دارد؟

مگر انکه در ورای این پروژه تحقق اهداف مخفیانه نظامی نهفته باشد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما