آیت الله امجد فقیهی آزاده

محمد ارسلانی

در مناظره کنشگران مدنی و سیاسی با پیمان عارف مهره خود فروخته سازمان اطلاعات سپاه
که در بلژیک نشسته و جنایت های حاکمیت را ماست مالی می کند
و به عنوان یک پناهنده نفوذی سیاسی ، کارش آدم فروشی و خدمت به نهادهای امنیتی ایران است
آیت الله محمود امجد فقیه آزاده ، روحانی شیعه و استاد بزرگ اخلاق در تبعید
یک بار دیگر آزادگی و حریت خویش را به رخ روحانیت و مرجعیت شیعه کشاند
و با دفاع و حمایت مردانه از سید احمد شمس فعال سیاسی در تبعید نشان داد
که هنوز هم برای آزاده بودن و حریت داشتن با تمام توان پشت سر حقیقت و روشنایی ایستاده است
او که تاوان گفتن حقیقت و حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی را پس داده است
او که در اعتراض به اعدام روح الله زم هجرت مجدد را برگزید و به این اقدام ظالمانه اعتراض کرد
و با کمال شجاعت روح الله زم را شهید نامید و روحانیت شیعه را به دلیل سکوت در برابر این ظلم
مورد اعتراض قرار داد و و از رهبر ایران با شجاعت تمام و مثال زدنی خواست، توبه کند
و با اصلاح قانون اساسی اجازه دهد تا مردم به آزادی و رفاه برسند و گرنه ادامه این راه “هلاکت” خواهد بود
و در این مناظره هم ، آن جا که سید احمد شمس ، به تعبیر محمد امجد برای باطل نشان دادن طرف مقابل ،
و اثبات حقانیت خود از سلاح کار آمد شیعه استفاده کرد و پیمان عارف ، نفوذی سیستم امنیتی را
به مباهله فراخواند و به او گفت من با همسر و دو فرزندم به مباهله می آیم و تو خودت تنها
و این جا بود که آیت الله امجد آن فقیه آزاده ای که همواره دفاع از حقیقت را بر عافیت طلبی ترجیح داده است
متواضعانه به سید احمد شمس گفت : من هم در مباهله می آیم و پشت سر شما می ایستم
این چنین مردان خدایی در روزگار پرنیرنگ امروز کمتر یافت می شوند و بسان درهایی نایاب هستند
و ننگ بر آنان هایی که با وجود این براهین روشن و قاطع ، ذلیلانه از عوامل نفوذی سیستم امنیتی
در کلاب هاوس و فضای مجازی حمایت کردند تا آن جا که حتی در برابر جسارت های شرم آور
این عنصر خودفروخته که بعدا در فضای مجازی به لجن پراکنی بر علیه آیت الله امجد پرداخت سکوت پیشه کردند
و عملا خواسته یا ناخواسته با عوامل نفوذی سیستم امنیتی همراه و همزبان شدند و شریک این ظلم و جسارت به آیت الله امجد شدند
امید است که این افراد که راه فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن را پیشه کرده اند توبه کرده و به راه راست بازگردند
ننگ بر آنان که در مقابل مردم ایستاده اند
و درود خدا بر آیت الله امجد باد