آیت الله خامنه ای در انتظار دو انتخابات

اکبر گنجی

آیت الله خامنه ای در انتظار دو انتخابات است

اول- انتخابات آمریکا در آبان ماه

دوم انتخابات ایران در بهار

تکلیف انتخابات دوم دست اوست که قصد دارد یک «جوان أصول گرای انقلابی جهادی حزب الهی» را رئیس جمهور و حاکمیت را یکپارچه سازد

پیروزی بایدن یا ترامپ نیز در تصمیم گیری بعدی او از نظر تاکتیکی، نه استراتژیک، تأثیرگذار است

اما تاریخ چون مومی در دست رهبران خودکامه نیست که به هر شکلی که خواستند، درش بیاورند