ابراز نگرانی پوتین از سیاست های آسیایی واشنگتن

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس دولت روسیه اظهار داشت، نقشه جدید جاسازی موشک از سوی آمریکا در ژاپن و کره جنوبی، وضعیت در عرصه امنیت بین الملل را بدتر کرد

ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه اظهار داشت، نقشه جدید جاسازی موشک از سوی آمریکا در ژاپن و کره جنوبی، وضعیت در عرصه امنیت بین الملل را بدتر کرد. 

پوتین در نشست روسای دولت اتحادیه دول مستقل در عشق آباد ترکمنستان به ایران سخنرانی پرداخت. 

پوتین با یادآوری اینکه پنتاگون در حال آمادگی برای جاسازی موشک در آسیا است، افزود آمریکا به دیدار با ژاپن و کره جنوبی ادامه می دهد. 

رئیس دولت روسیه گفت: “در چنین وضعیتی، هدف شماره یک معلوم است. از این وضع خشنود نیستیم زیرا به ما نیز ربط دارد. باید ببینیم کع موشک ها در کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی برد این موشک ها تا خاک های روسیه می رسد. از اینرو تمامی این اقدامات نه تنها تاثیری در بهبود امنیت بین الملل ندارد، بلکه وضع را بدتر هم می کند.”

پوتین افزود، بهانه واشنگتن در این خصوص، “سیاست های آسیایی” است.