ابراهیم رییسی و شیرین نجفی

محمدهادی بازیاری

کنفرانس خبری روز گذشته ابراهیم رییسی با رسانه های داخلی و خارجی
به خوبی نشان داد که چه بلای عظیمی بر سر مردم و کشور آمده است
و فردی باکمترین توان مدیریتی و اجرایی در سطح ریاست جمهوری
با کمک مراکز خاص قدرت به این مقام رسانده شده است
دایره واژگانی محدود ابراهیم رییسی و کپی برداری وی از سخنان رهبر ایران در مورد سیاست خارجی
نشان از عمق فاجعه می دهد ، اما نکته قابل توجه در این کنفرانس خبری
وقتی بود که رییسی خود را مدافع حقوق بشر خواند
و به خاطر جنایات دهه ۶۰ خود را شایسته تقدیر و تشکر دانست
پس از سخنان پر از تناقض و پر از مغلطه ابراهیم رییسی
بی اختیار به یاد شیرین نجفی پرستوی سازمان اطلاعات سپاه افتادم
که زنده یاد روح الله زم را با حربه فعال حقوق بشر بودن فریب داد و به کام مرگ کشاند
و راست راست در جلو دوربین قهقه سر میداد و خود را از این جنایت مبرا می دانست
جنایت کاران و قاتلان و ناقضان حقوق بشر ، همیشه این چنین وقیح اند و بی آبرو