ابلاغیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه به امامان جمعه برای تبلیغ از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که امامان جمعه شهرهای مختلف در حال تبلیغ برای ابراهیم رییسی هستند و با معتمدان محله ها و مناطق در شهرها جلسه محرمانه برگذار نموده اند.

بر اساس اخبار رسیده ، این اقدام امامان جمعه بر اساس ابلاغیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه به امامان جمعه برای تبلیغ از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.