ابلاغ کیفرخواست به۴ تن از متهمان اعتراضات هفت تپه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامامیرحسین محمدی فر، ساناز اله یاری, امیر امیرقلی و اسماعیل بخشی  روز گذشته بطور جداگانه  پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران کیفرخواست صادره برعلیه خود را طی ابلاغی دریافت کردند. این افراد پس از ابلاغ کیفرخواست به زندان اوین بازگردانده شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸, کیفرخواست صادره علیه اسماعیل بخشی, امیر امیرقلی, امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری بطور جداگانه پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به این افراد ابلاغ شد. این افراد بطور جداگانه به دادگاه منتقل شده بودند و پس از ابلاغ کیفرخواست جداگانه به زندان اوین بازگردانده شدند. پرونده این متهمین به همراه ۳ متهم دیگر پرونده بنام‌های علی نجاتی, سپیده قلیان و عسل محمدی پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده بود.

اتهامات منتسبه بر این افراد؛ “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی”, “عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام”, “نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از جمله اتهاماتی بود که در برگه کیفرخواست ذکر شده بود که از سوی  قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران “محمد مقیسه” به افراد مذکور ابلاغ شد. لازم به توضیح است که علیرغم صدور قرار وثیقه توسط بازپرس در ارتباط با متهمین بازداشتی این پرونده، سرپرست دادسرای اوین، “امین ناصری” از قبول وثیقه و آزادی موقت این افراد جلوگیری کرده است. 

همچنین این جلسه دادگاه صرفا جهت ابلاغ کیفرخواست بوده و زمان رسیدگی به پرونده تاکنون تعیین نشده است. در ارتباط با ابلاغ کیفرخواست به ۳ متهم دیگر این پرونده نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سالجاری، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر (علی) امیرقلی از اهواز به زندان اوین منتقل شدند.

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس “شاه‌ محمدی” برگزار شده بود، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به عسل محمدی تفهیم شد.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با هر ۷ نفر این افراد  در این جلسات دادرسی مطرح شده بود و اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و نشر اکاذیب  نیز به اتهامات سپیده قلیان و اسماعیل بخشی اضافه شده است.

لازم به ذکر است علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.