ابلاغ کیفرخواست به صبا کردافشاری همزمان با برگزاری جلسه بازپرسی از راحله احمدی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, “صبا کرد افشاری”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین, پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از ابلاغ کیفر خواست صادره علیه وی توسط شعبه مذکور مجددا به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.همچنین”راحله احمدی”, مادر صبا کردافشاری, پس از حضور در دادسرای ارساد تهران آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,”صبا کردافشاری”, فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری, محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین, پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط “ایمان افشاری” ابلاغیه کیفرخواست صادره بر علیه خود را دریافت کرد. “راحله احمدی”, مادر صبا کردافشاری هم روز جاری پس از حضور در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه بر علیه خود به “حاجی مرادی” بازپرس شعبه مذکور ارائه کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “صبا کردافشاری”, روز گذشته پس از انتقال به دادگاه انقلاب تهران, ابلاغیه کیفرخواست صادره بر علیه خود از بابت اتهامات؛ “اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های خارجی”, “تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروههای معاند و طرح «طراحان» براندازی نرم نظام”, “ترویج فحشا و فساد از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب در خیابان” را توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, “ایمان افشاری” دریافت کرد و بنا به گفته قاضی شعبه مذکور ظرف مدت ۱۰ رو آینده جلسه دادرسی بر پرونده این فعال حقوق زنان برگزار خواهد شد. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون “راحله احمدی”, مادر صبا کردافشاری همچنین گفت؛ راحله احمدی, روزجاری پس از حضور در محل دادسرای ناحیه ۲۱ تهران موسوم به دادسرای ارشاد دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به “حاجی مرادی” بازپرس پرونده خود ارائه کرد و ضمن رد اتهامات منتسبه بر خود انتشار مطالب در صفحات شخصی خود را به دلیل عدم پاسخگوئی مشئولان قضائی نسبت به فرزندش صبا کردافشاری و عدم توجه رسانه های داخل به این امر بوده است. 

“راحله احمدی”, مادر “صبا کردافشاری”, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, به جهت اعمال فشار روحی و روانی از سوی نیروهای امنیتی برای اعتراف تلوزیونی از فرزندش و همچنین اعتراض وی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت  فرزندش دستگیر و به بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقا و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.