ابوالفضل قدیانی : تا نظام استبداد دینی و رئیس آن علی خامنه ای بر این کشور حکمرانی می‌کنند ملت روی سعادت نخواهد دید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامابوالفضل فعال سیاسی معترض و از زندانیان وقایع سال ۸۸ نوشت : ویرانگری مداوم ره آورد سلطه همه جانبه علی خامنه‌ای بر تمامی شئون کشور می باشد

وی در بیانیه خود آورده است :

مدتی است که مردم خوزستان به خاطر بی آبی و بی برقی جان به لب شده اند به خیابان آمده اند راهپیمایی‌های اعتراضی مسالمت آمیز و خشونت پرهیز برگزار می کنند و تشنگی خود را فریاد می زنند حق آبهٔ خود را به حق طلب می کنند اما متاسفانه به جای آب سرکوب و گلوله دریافت می کنند . تا کنون خبر قتل دو نفر و تعدادی مجروح منتشر شده این قتل ها مسلما جنایت علیه ملت است .

قطع آب، قطع برق، فساد ساختاری، چپاول و غارت مردم ، ویرانگری مداوم ره آورد نا کارآمدی، سوء مدیریت و سلطه همه جانبه مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای بر تمامی شئون کشور می باشد. کل امکانات ، منابع، معادن و ثروت ملی که باید درخدمت رفاه، رشد و تعالی مردم و توسعهٔ کشور باشد در خدمت جاه طلبی‌ها، قدرت طلبی ها، هوس بازی ها، و سلطه جویی های وی قرار گرفته است.

گرچه دولت بی کفایت و مطیع و منقاد مستبد ایران به سهم خود مقصر است و مسئول و باید پاسخگو باشد اما مقصر و مسئول اصلی این قتل ها و تمامی فجایع در عرصه های مختلف خود کامهٔ ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد. تا نظام استبداد دینی و رئیس آن علی خامنه‌ای بر این کشور حکم رانی می کنند اوضاع رو به وخامت بیشتر خواهد رفت و ملت روی سعادت نخواهد دید.