ابوالفضل قدیانی: مسئول فاجعه‌ای که بر بهنام محجوبی رفت متوجه خامنه‌ای است/ این ظلم‌ها و سرکوب‌ها به‌خاطر تداوم حکومت غیرقانونی و غاصبانه اوست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، ابوالفضل قدیانی٬ فعال سیاسی٬ مسئولیت فاجعه‌ای که بر بهنام محجوبی رفت را مستقیما متوجه علی خامنه‌ای دانست.


او در پیامی نوشت: بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی سیاسی مظلوم و بی پناه با قطع دارو هایش توسط عوامل مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای بیماریش تشدید شد به جای این که او را به بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب اعزام کنند به تیمارستان امین آباد اعزامش کردند.


در تیمارستان رنج و عذاب بسیاری بر او تحمیل کردند پس از بازگشت از تیمارستان با تجویز داروهای نا مناسب توسط بهداری زندان سبب مسمومیت و به کما رفتن وی شدند.


پس از آن که کار از کار گذشت به بیمارستان لقمان اعزامش کردند البته برای نمایش و صحنه سازی یعنی این که مسئولین اقدامات لازم را جهت معالجه به عمل آورده‌اند ! عجالتا هم جسد تقریباً بی جانش را زیر دستگاه نگهداشته اند.


مسئولین زندان،نیروهای امنیتی،و دستگاه قضایی در این فاجعه مسئولند و باید پاسخگو باشند اما مسئول و مقصر اصلی این فاجعه، خودکامهٔ ایران علی خامنه‌ای است چون این ظلم‌ها و سرکوب‌ها به خاطر تداوم حکومت غیر قانونی و غاصبانه اوست.

✍️ دیدگاه شما 🙏