اتحادیه‌های کارگری با فقر و بیکاری مبارزه کنند

نگام ، کارگری _ رئیس بخش روابط بین الملل اتحادیه سراسری کارگران اتریش می‌گوید آنچه که باید مورد توجه کارگران و اتحادیه‌های کارگری باشد، مبارزه با فقر ، بیکاری و گسترش عدالت برای زندگی بهتر است.

«مارکوس استرومیر» رئیس بخش روابط بین الملل اتحادیه سراسری کارگران اتریش که۸ در هفدمین کنگره سراسری خانه کارگر سخنرانی کرد، گفت: آنچه که باید مورد توجه کارگران و اتحادیه‌های کارگری باشد، مبارزه با فقر ، بیکار و گسترش عدالت برای زندگی بهتر است.

وی با تاکید بر اینکه اتحاد و انسجام اتحادیه‌ها در سراسر دنیا ضروری است، اظهار داشت: خانه کارگر ایران در این چارچوب گامی اساسی برداشته است و اتحادیه سراسری کارگران اتریش با آن ابراز همبستگی می‌کند.

وی در پایان عید نوروز را به کارگران ایران تبریک گفت.