اتحادیه اروپا طرفین در ایران را به پیروی از رفتار معتدل و منطقی دعوت کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر بیانیه کتبی صادره از دفتر کار فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به وقوع  تلفات جانی و مجروح شدن عده کثیری در جریان تظاهرات اعتراض آمیز در ایران جلب دقت گردید

اتحادیه اروپا با آغاز تظاهرات اعتراض آمیز در ایران در پی افزایش قیمت بنزین ، طرفین را به پیروی از رفتار معتدل  و منطقی دعوت کرد .

در بیانیه کتبی صادره از دفتر کار فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به وقوع  تلفات جانی و مجروح شدن عده کثیری در جریان تظاهرات اعتراض آمیز در ایران جلب دقت گردید.

در این بیانیه چنین گفته شد : مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی مه با خشونت بلکه با دیالوگ پرشمول قابل حل است. از نیروهای امنیتی در ایران انتظار دوری از خشونت و از تظاهرات کنندگان نیز انتظار برگزاری اعتراضات خود در جوی صلح جویانه را داریم.

در بیانیه مذکور ضمن تاکید بر اینکه هیچ نوع خشونت قابل قبول نیست اعلام گردید : آزادی بیان و گردهم آیی باید تحت تضمین قرار گیرد.

در بیانیه صادره همچنین از مقامات ایرانی خواسته شد تا آزادی تبادل اطلاعات و دسترسی به اینترنت را تامین کنند.