اتخاذ تدابیر زودهنگام در برابر شیوع ویروس کرونا در آذربایجان به کمک ترکیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماوکتای شیرعلی اف وزیر بهداشت و درمان جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که اولین آزمایشات تشخیص ویروس جدید کرونا در این کشور را از طریق ترکیه انجام داده اند.

اوکتای شیرعلی اف وزیر بهداشت و درمان جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که اولین آزمایشات تشخیص ویروس جدید کرونا در این کشور را از طریق ترکیه انجام داده اند.

شیرعلی اف طی سخنانی در تلویزیون دولتی اینکشور، گفت که در سایه اتخاذ تدابیر از گسترش شیوع این ویروس جلوگیری کرده اند.

وی با اعلام اینکه بسیاری از کشورها در روزهای اول از کیتهای تشخیص نوع جدید کرونا برخوردار نبودند، گفت: “در سایه کشور دوست و برادر ترکیه این کیت ها به آذربایجان آورده شد. اولین موارد ابتلا نیز در سایه این تست ها شناسایی شدند.”

اولین مورد ابتلا به کووید -۱۹ در آذربایجان، در تاریخ ۲۸ فوریه در یک شهروند روسیه که از ایران به اینکشورعبور کرده بود، شناسایی شد.

در کشور آذربایجان که تاکنون ۸۷ مورد ابتلا در آن شناسایی شده، یک بیمار جان خود را از دست داد. ده بیمار دیگر نیز بهبود یافتند. مراحل درمان ۷۶ بیمار که سه تن از آنان زیر ۱۸ سال هستند، همچنان ادامه دارد.