اتریش حجاب را در دبستان‌ها ممنوع کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماتریش حجاب را در دبستان‌ها ممنوع کرد

دولت راست‌گرای اتریش قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کودکان زیر ۱۰ سال، دیگر در مدارس اجازه ندارند تا بدن، شامل سر و صورت را «برابر دستورهای مذهبی یا دیدگاه‌های ایدئولوژیک» بپوشانند.

این قانون علاوه بر خانواده‌های مسلمان شامل برخی از گروه‌های مسیحی و یهودی هم می‌شود که به حکم مذهب سر و صورت را بعد از یک سن مشخص می‌پوشانند.

به گزارش دویچه‌وله، وزیر آموزش اتریش این قانون را به عنوان اقدامی نمادین در جهت حمایت از حقوق کودکان (هم پسران و هم دختران و هم جنس سوم) معرفی کرده است.

موافقان تصویب چنین قوانینی می‌گویند کودکان نباید تحت تاثیر آموزش‌های مذهبی یا ایدوئولوژیک قرار گیرند.

از سوی دیگر تصویب  چنین قوانینی، اکثر مخالفان این قانون را در راستای اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی حزب راست حاکم در اتریش می‌دانند.

این قانون استفاده از دو نماد مذهبی عرق‌چین‌های (کلاه‌های کوچک) یهودیان یا عمامه‌های سیک‌ها را از این قانون استثنا کرد.

دولت اتریش گفته انتظار دارد تا این قانون با مخالفت گروه‌های مذهبی به دادگاه برده شود.

در این حالت، حکم قاضی مشخص می‌کند که آیا کودکان به انتخاب خانواده باید پوشش مذهبی برگزینند یا اینکه به انتخاب دولت تا یک سن مشخص نباید  پوشش مذهبی داشته باشند.