اجرای ارکستر فیلارمونیک نیویورک با حضور نوازنده ایرانی

نگام ، فرهنگ و هنر _ ارکستر فیلارمونیک نیویورک با حضور نوازنده،کنسرت مایستر و مدیر اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران در نیویورک به روی صحنه رفت.

به گزارش هنرآنلاین، پانیذ فریوسفی نوازنده ویلن، کنسرت مایستر و مدیر اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران بر اساس دعوت نامه ای که از سوی ارکستر فیلارمونیک نیویورک به رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران آقاى آرش گوران آمده بود در خرداد ماه امسال راهی امریکا شد.

او در حضور ۵ روزه‌اش در ارکستر فیلارمونیک نیویورک در کنار برگزیدگانى از ارکسترهاى سر تا سر دنیا و رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک آقاى Alan Gilbert به عنوان نوازنده ویلن یک به اجرای موسیقی ارکسترال در نیویورک پرداخت. سمفونى شماره ٧ مالر رپرتوار اجرایی این اجرا در سالن David Geffen hall را تشکیل می‌داد. ششم، هفتم و صبح هشتم تاریخ تمرین ارکستر فیلارمونیک نیویورک بود و هشتم، نهم و دهم ژوئن هم کنسرت ارکستر فیلارمونیک نیویورک به همراهی ۲۳نوازنده میهمان از ۱۹کشور دنیا با عنوان “کنسرت براى وحدت” و براى استفاده از قدرت هنر و موسیقى براى صلح و وحدت جهانى برگزار شد.

فریوسفی در خلال حضور در ارکستر فیلارمونیک نیویورک در تاریخ ٧ ژوئن هم به رویدادی به نامwhat is cultural diplomacy دعوت شد.Yo-Yo ma نوازنده بزرگ ویلنسل Alan Gilbert و مسئول ویژه ای از سازمان یونسکو در این نشست به بررسی تأثیر هنر و فرهنگ در دیپلماسی پرداختند. پانیذ فریوسفی به نمایندگی از ایران و ارکستر فیلارمونیک تهران در این نشست فرهنگى هنرى حضور داشته و به یویوما و سازمان یونسکو پیام صلح و هنر دوستى مردم ایران را انتقال داد.در این نشست

‏Yo-Yo Ma در سخنان خود به تأثیر عمیق “لیلى و مجنون” در موسیقى و هنر از ادبیات ایران اشاره کرد.