اجرای حکم اعدام ۷ متهم به قتل در زندانهای رجائی شهر, بندرعباس و اهواز

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحکم ۷ زندانی متهم به “قتل”، شامل ۴ مرد از زندان رجایی شهر و ۳ زن از زندان قرچک نیز با اخذ مهلت جهت کسب رضایت اولیای دم به تعویق افتاد.

همچنین ۳ تن از زندانیان  نیز در زندان رجائی شهر به اجرا در آمده است. دو تن از این زندانیان زن بوده و از بابت اتهام “قتل” جهت اجرای حکم از زندان قرچک ورامین به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند. متهم دیگر پیشتر از بابت اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸، حکم اعدام ۷ تن از زندانیان متهم به قتل که شامل ۴ مرد محبوس در زندان رجائی شهر کرج و ۳ زن از زندان قرچک ورامین به این زندان منتقل شده بودند پس از اخذ مهلت جهت کسب رضایت اولیای دم به تعویق افتاد. در همان تاریخ حکم اعدام ۳ زندانی با اتهام قتل در زندان بندرعباس به اجرا در آمده است. حکم اعدام ۳ تن از زندانیان “متهم به قتل” که شامل ۲ زن و یک مرد از بابت اتهام “تجاوز به عنف” اجرا شد. همچنین در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، حکم اعدام “محمد شکاف” اهل شهرستان لالی در استان خوزستان که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی اهواز به اجرا درآمد.

حقوق بشر در ایران هویت یکی از۲ زن اعدام شده در زندان رجائی شهر را احراز کرد. 

همچنین هویت ۲تن از اعدام شدگان در زندان بندرعباس بنامهای رستم شهری و موسی ساربانی احراز شده است.

پیرامون زندانیان اعدام شده در زندان رجائی شهر کرج لازم به ذکر است این زندانیان همراه با ۳ زندانی زن دیگر که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم از زندان قرچک ورامین به زندان رجایی شهر منتقل شده بودند که نهایتا با اخذ مهلت جهت جلب رضایت اولیای دم، به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.

فاطمه نصیری یکی از زندانیان اعدام شده، صبح روز چهارشنبه از بند ۷ زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر منتقل شده بود. وی از حدود ۱۱ سال پیش در زندان بسر برده بود. حکم اعدام فاطمه نصیری در حالی اجرا شد که به گفته نزدیکانش فاطمه نصیری قتلی که فرزندش انجام داده بود را گردن گرفته بود. 

همچنین در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸,  زندانی متهم به تجاوز به عنف محبوس در بند دو زندان رجایی شهر موسوم به بند دارالقرآن که طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اعدام شد.
این زندانی همراه چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده و در زندان رجائی شهر محبوس بودند، طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده بودند. چهار زندانی بنامهای امیر طهماسبی, پیمان شیخی, علی افشاری  و محمد عزیزی  در آخرین لحظات با اخذ مهلت جهت جلب رضایت اولیای دم، به بند بازگردانده شدند.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.