اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، برنامه نورپردازی سه بعدی ویدئومپینگ از شامگاه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸ به مدت ده شب تا پایان دهه ولایت در ضلع ورودی مجموعه ارگ کریمخان زند شیراز برگزاری می شود.

اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز

اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز
اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز
اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز
اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز
اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز
اجرای نورپردازی سه بعدی در ارگ کریمخان شیراز