احتمال ائتلاف بخشی از اصلاح طلبان با علی لاریجانی

شنیده ها

در اینکه اصلاح‌طلبان خیلی به آمدن ظریف برای ریاست جمهوری امیدوار هستند شکی وجود ندارد.

و شاید ظریف تنها گزینه‌ای باشد که بتواند اردوگاه مأیوس اصلاح طلبان را امیدوار و جمع آنها را حفظ کند.

بنابراین او تنها ناجی اردوگاه اصلاح طلبان است.

ممکن است که بخشی از اصلاح طلبان به سمت علی لاریجانی بروند.

البته او همانطور که در جریان اصولگرایی مخالفان بسیاری دارد در جریان اصلاح طلبی هم مخالفان بسیاری دارد.

اما حتما بخشی از اصلاح طلبان ممکن است که به سمت ائتلاف با او بروند.