احتمال حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری قوت گرفت

رفت و آمدهای سیاسیون اصولگرا به محل دفتر ابراهیم رئیسی و همچنین جنس جلسات اطرافیان بسیار نزدیک به وی نشان میدهد ریاست قوه قضاییه نیم نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری دارد.

تحلیل اطرافیان ابراهیم رئیسی بر این است که در صورت عدم شرکت وی در انتخابات بیش از ده نامزد از طرف اصولگرایان و محافظه کاران وارد انتخابات می شوند و احتمال شکست آنان افزایش پیدا می‌کند.

در صورت عدم نهی صریح ابراهیم رئیسی از شرکت در انتخابات توسط رهبری، وی از نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آتی بدش نمی آید.