احتمال حضور جلیلی در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس

شنیده ها نشان می دهد که سعید جلیلی خود را برای حضور در انتخابات میان دوره ای تهران آماده می‌کند.

برخی از نزدیکان وی گفته‌اند که در صورت ورود قالیباف به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، زمینه برای ریاست جلیلی در مجلس فراهم می‌شود!

اما بعید است چنین اقدامی در مجلس یازدهم جواب دهد و نمایندگان پذیرای کسی خارج از مجلس باشند.

گزینه های جدی ریاست مجلس با انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست جمهوری، قاضی زاده هاشمی، نیکزاد، حاجی بابایی و علیرضا زاکانی خواهند بود.

پیش‌تر نیز «محسن رضایی» به دنبال نامزدی از تهران و کسب کرسی مجلس و بعد ریاست پارلمان بود که فعلا به دلیل شانس پایین، پشیمان شده است.