احتمال خرید مشروعیت با انتخاب کاندیدای مورد نظر حاکمیت در دقیقه ۹۰ در فضای عدم مشارکت مردم

✍️حسین ارغوانی

گویا فقیهان و پاسداران دست به دست هم داده اند تا به هر شکل مانع مشارکت مردم در انتخابات شوند.

به چه زبانی بگویند که ما به آمدن شما پای صندوق و رای تزئینی شما دیگر نیاز نداریم.

ما آمریکا و ۵ قدرت جهانی را با همه ابر قدرتی شان پای میز مذاکره آورده ایم و آنها را مچل خود کرده ایم.

شما که عددی نیستید.

بروید رد کار و زندگی تان ما خودمان از صندوق هر آنچه که صلاح ملک خود بدانیم بیرون می آوریم.

امر ملک مخصوص ارباب است رعیت را سننه؟

اما ما رعیت باید چه کنیم؟

به دعوت آنها لبیک گوئیم یا پای کار بایستیم تا ببینیم دست اخر در لحطه ۹۰ چه می شود؟

می ترسم دست آخر که مطمئن شدند مردم همه از انتخابات کاملا مایوس شده و تصمیم به تحریم و عدم مشارکت گرفته اند در آخرین لحظه بی سر و صدا چند تا کاندید اصلاح طلب درست و حسابی را تایید صلاحیت کنند تا به دنیا نشان دهند که این انتخابات کاملا رقابتی و دمکراتیک بوده و به این ترتیب با یک تیر دو نشان بزنند

هم مشروعیت بخرند و به دنیا پز مردمی بودن بدهند و هم حکومت یکدست اصولگرا و سپاهی و امنیتی تشکیل دهند.