احتمال شکست ابراهیم رییسی از دشمن فرضی

محمد ارسلانی

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آنچنان بی رمق و بی مزه شده است
که تصورش از حد هم خارج و بیش از حد انتظار فضا شده است
اکثر نظرسنجی های مراکز معتبر آماری و امنیتی
از مشارکت حداکثر ۲۰ درصدی در این انتخابات حکایت دارد
ابراهیم رییسی با چند یار کمکی برای پیروزی به میدان آمده
و از هم اکنون خود را برنده انتخابات فرض می کند
اما اقبال احتمالی مردم به سایر نامزدهای انتخابات
از جمله محسن مهرعلیزاده و محسن رضایی
می تواند معادلات اتاق فکر حاکمیت را به هم بریزد
و باعث شکست ابراهیم رییسی از دشمن فرضی گردد