احتکار کالاهای اساسی و موادغذایی توسط سپاه

مهرداد شاکری

در حالی که اکثر فروشگاه ها و تعاونی های فروش مواد غذایی در سرتاسر کشور
با کمبود شدید مواد غذایی و کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می کنند
و کمبود شدید کالاهای اساسی در کشور باعث گرانی بی سابقه این اقلام گردیده
و مردم از ترس قطحی آرامش خود را از دست داده اند
به نظر می رسد فروشگاه ها و تعاونی های فروش کالاهای اساسی متعلق یا مرتبط با سپاه
به اندازه کافی کالاهای اساسی برای ارائه به پاسداران و نیروهای بسیج در انبارهای خود ذخیره نموده اند
سپاه با سوء استفاده از شرایط خاص کشور به احتکار سازمان یافته مواد غذایی و کالاهای اساسی روی آورده است
گویی که خون سپاهی ها از خودم مردم عادی رنگین تر است

✍️ دیدگاه شما 🙏