احضار احمدرضا حائری به دادسرای اوین برای اجرای حکم شش ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  احمدرضا حائری فعال سیاسی از سوی شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین، برای اجرای حکم شش ماه زندان و هفتادوچهار ضربه شلاق فراخوانده شد.

به گزارش سحام؛ اسفند سال گذشته و در چهارمین دادگاهی که برای این فعال سیاسی تشکیل شده بود، به دلیل پیگیری قانونی ماجرای مشهور به پنج شنبه سیاه بند سیصد و پنجاه زندان اوین و ضرب و شتم خونین زندان سیاسی این بند در فروردین سال نود و سه، از سوی شعبه پنجاه و چهار دادگاه انقلاب به ریاست قاضی بابایی به اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی، به شش ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.


احمدرضا حائری پس از حمله وحشیانه مأموران و ضرب و شتم خونین زندانیان سیاسی بند سیصد و پنجاه، با هدف شناسایی و مجازات عوامل آن، همراه با تعدادی دیگر از خانوده های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر مجلس و ریاست جمهوری، بانمایندگان مجلس وقت و مسؤلین دولت حسن روحانی دیدار و مذاکره نمود، و با پیگیری های صورت گرفته،، نوبخت سخنگوی وقت دولت اعلام کرد هیأتی از طرف دولت برای بررسی ابعاد مختلف جریان حمله به بند سیصد و پنجاه تعیین شده و گزارش تهیه شده توسط این هیأت به رئیس جمهور ارائه شده است، و همزمان علی مطهری به همراه هشت نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز با طرح سؤال از وزیر دادگستری خواستار پاسخگوئی ایشان در خصوص این موضوع شدند، که در نهایت علی رغم قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های پورمحمدی وزیر وقت دادگستری، علی لاریجانی رئیس مجلس مانع از ادامه پیگیری نمایندگان شد.

احضار احمدرضا حائری برای اجرای حکم شش ماه زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق در حالی صورت می پذیرد که با گذشت شش سال از وقوع پنج شنبه سیاه بند سیصد و پنجاه اوین، گزارشی که از سوی دولت درباره این موضوع تهیه و به گفته سخنگوی دولت به رئیس جمهور نیز ارائه شده، تا کنون منتشر نشده است