احضار برخی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی به وزارت اطلاعات

شنیده ها

مصاحبه با شبکه ‎های بیگانه خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی است!!!

برخی خبرهای رسیده حاکی از این است که تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی طی روزهای اخیر جهت توضیح درباره مصاحبه شان با شبکه های خبری فارسی زبان خارج از کشور به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند.

در این احضارها از آنها تعهد گرفته شده است که دیگر با رسانه های خارج از کشور گفت و گو نکنند.

پیش از این هم خبر رسیده بود که احضار و دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی تا پیش از انتخابات ، در دستور کار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

سازمان اطلاعات سپاه طی نامه ای از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا به قضات ابلاغ کند دست نهادهای امنیتی را در برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی باز بگذارند.