احضار سفیر تاجیکستان به وزارت خارجه ایران

در پی پخش یک سریال مستند در تلویزیون دولتی تاجیکستان و طرح اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر امروز جمعه سفیر این کشور در تهران توسط رییس اداره آسیای مرکزی به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتهامات تلویزیون دولتی تاجیکستان به وی ابلاغ شد.

ماجرای مستند حاشیه‌ساز تاجیکستان

فیلم مستند ۴۵ دقیقه ای که از طرف وزارت کشور تاجیکستان تهیه شده بود ایران به آموزش نظامی و حمایت از گروههای اسلامگرا در دوران جنگ داخلی آن کشور و دست داشتن در قتل سربازان روس و چند مقام دولتی آن کشور متهم شده است.

در بیانیه سفارت ایران پخش این مستند “مغرضانه” ، ” اقدامات تفرقه اندازانه ” و “بیانگر برخی گرایشات و محافل که تحمل عادی شدن روابط بین دو کشور را ندارند” توصیف شده است.

در این بیانیه به نقش میانجی گری ایران در پایان دادن به جنگ داخلی پنج ساله در تاجیکستان نیز اشاره شده است.در این فیلم مستند ایران به کمک به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروههای اسلامگرای آن کشور در دوران جنگ داخلی متهم شده است.