احضار عثمان اسماعیلی جهت اجرای حکم

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماحضار عثمان اسماعیلی جهت اجرای حکم

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری طی ابلاغیه کتبی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سقز جهت اجرای حکم فراخوانده شد.

به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی براساس ابلاغیه‌ای که توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز روز گذشته شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، تنظیم و به‌ دست عثمان اسماعیلی رسیده است،

وی باید ظرف ۵ روز دیگر برای اجرای حکم سه ماه حبس تعزیری خود را به این شعبه معرفی کند.دادگاه انقلاب سقز دی ماه سال گذشته آقای اسماعیلی را بابت اتهام “فعالیت تبلیغی نظام از طریق برقراری ارتباط از طریق تماس تلفنی با رسانه‌ها” به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

آقای اسماعیلی پیش از این بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم شده بود.