احضار عطا کریمی, فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام“عطا کریمی”, فعال ملی مدنی, ساکن ارومیه با توجه به دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به جهت ارائه دفاعیات و شرکت در جلسه بازپرسی از سوی این شعبه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, “عطا کریمی”, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه, پس از دریافت ابلاغیه کتبی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان جهت شرکت در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیاتش احضار شد. 

براساس این گزارش و با توجه به متن منتشره در ابلاغیه صادره توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از “عطا کریمی” خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز کاری, از تاریخ ابلاغ این احضاریه در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حاضر شود و در صورت عدم حضور در غیاب وی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به اینکه باید در ابلاغیه علت حضور فرد در مرجع قضائی ذکر شود اما در برگه ابلاغ هیچگونه اثری از اتهامات و دلیل حضور قدی نشده است. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه مذکور طی تماسی تلفنی, “عطا کریمی” را به همراه “علی عزیزی” دیگر فعال ملی مدنی را برای روز یکشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود و این فعال ملی در جلسه بازپرسی حاضر نشده بود.