احضار محمد نوریزاد, فعال مدنی به دادسرای اوین

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز دوشنبه, محمد نوری زاد, فعال مدنی و روزنامه نگار, طی ابلاغیه ای از سوی شعبه ۱ دادسرای زندان اوین « دادسرای مقدس » احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, محمد نوری زاد, فعال مدنی و روزنامه نگار و یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی امضاء کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, با دریافت ابلاغیه ای توسط شعبه ۱ دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین « دادسرای مقدس » احضار شده است. 

احضار محمد نوریزاد, در حالی از سوی مراجع قضائی صورت گرفته که این فعال مدنی از جمله ۱۴ فعال مدنی امضاء کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای رهبر ایران بوده است. 

چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.