احضار و بازجوئی از کاک عزت حلاق, فعال مذهبی اهل سنت کردستان در اداره اطلاعات

پایگاه خبری / تحلیلی نگام روز چهارشنبه, “کاک عزت حلاق”, از فعالان مذهبی اهل سنت  و عضو شورای مکتب قرآن کردستان, بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این استان احضار و از بابت فعالیتهای مذهبی خود تحت بازجوئی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸, “کاک عزت حلاق”, فعال مذهبی اهل سنت و از اعضای شورای مکتب قرآن کردستان پس از احضار به ستاد خبر ی اداره اطلاعات این استان به مدت ۱ ساعت به دلیل فعالیتهای مذهبی خود و همچنین برخی مسائل اجتماعی تحت بازجوئی قرار گرفت.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “کاک عزت حلاق”, ۷۵ ساله و از فعالان مذهبی با سابقه در استان کردستان می باشد که پس از احضار به اداره کل اطلاعات استان کردستان از بابت فعالیتهای مذهبی ایشان در کتب قرآن کردستان و همچنین اقدامات و مواضع “کاک حسن امینی” و سایر مسائل عقیدتی و اجتماعی به مدت ۱ ساعات تحت بازجوئی قرار گرفت .  

این منبع مطلع همچنین گفت; احضار این فعال مذهبی به ستاد خبری اداره اطلاعات کردستان در حالی صورت گرفته که وی سابقه چندین بار بازداشت و زندان را در اوایل دهه‌ ۶۰، در سوابق فعالیتهای مذهبی خود دارد. 

پیش از این و در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۸, وزارت اطلاعات از سفر “کاک حسن امینی”, از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت کردستان نیز و رئیس مدرسه امام بخاری سنندج برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی “طلاب دارالعلوم زاهدان”  ممانعت بعمل آورده بود.