احضار ۳ تن از فعالان ملی مدنی به مراجع قضائی در ارومیه / سند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام طی روزهای گذشته,“امیرستاری رئوف”, “جواد احمدی یئکانلی” و “اولدوز قاسمی”, سه تن از فعالان ملی مدنی, با توجه به شکایت معاون دادستان شهرستان ارومیه از بابت اتهامات امنیتی برای تاریخ رسیدگی ۱۷ مهرماه سالجاری به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه احضار شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای اخیر; “جواد احمدی یئکانلی”, “اولدوز قاسمی” و”امیر ستاری رئوف”, سه تن از فعالان ملی مدنی, در پی شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرائی” برای تاریخ رسیدگی ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شدند. این ۳ فعال ملی مدنی پیش از این نیز در پرونده ای مشترک از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” در دادگاه نقده تبرئه شده بودند. 

براساس ابلاغیه صادره که برای این ۳ فعال ملی مدنی ارسال شده؛ از این افراد خواسته شده تا در تاریخ ۱۷ مهرماه سالجاری به جهت دفاع از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و مدارک فرقه گرائی” جهت ارائه دفاعیات خود در جلسه دادگاه, به محل دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در تاریخ مذکور حاضر شوند. 

احضار امیر ستاری رئوف, اولدوز قاسمی و جواد احمدی یئکانلی, در حالی است که هر ۳ نفر این فعالان ملی مدنی پیش از این و در پرونده ای دیگر از بابت اتهام؛ “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند. 

جلسه دادرسی بر پرونده این سه فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سالجاری با توجه به ابلاغیه الکترونیکی صادره از سوی شعبه مذکور به هر سه نفر این افراد اطلاع داده شده بود.