احمدی‌نژاد برای ریاست‌جمهوری می‌آید

معاون اجرایی و پارلمانی دولت دهم گفت: احمدی‌نژاد برای مجلس نخواهد آمد ولی اگر برنامه‌ای داشته باشد برای ریاست جمهوری است.

به گزارش نامه نیوز، لطف الله فروزنده معاون اجرایی دولت سابق در همایش استکبارستیزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در مورد احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات مجلس تصریح کرد: احمدی‌نژاد برای مجلس نخواهد آمد ولی اگر برنامه‌ای داشته باشد برای ریاست جمهوری است.

معاون اجرایی دولت سابق درباره رویکرد فرهنگی دولت گفت: در این دولت ٧٠٪ فیلم‌ها عشق‌های مثلثی است و تمام رمان‌ها ترویج دهنده فساد است وهیچ نظارتی وجود ندارد و این در راستای محدودسازی رهبری است.