احمدی‌نژاد تمام شد ولی…

با سخنان رهبری در درس خارج فقه خود، محمود احمدی‌نژاد همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، در سپهر سیاست ایران به تاریخ پیوست. بی‌تردید با روندی که فضای سیاسی کشور به خود گرفته است دیگر بازگشت شخص محمود احمدی‌نژاد به قدرت غیرممکن است.

هرچند این احتمال وجود دارد که فرد دیگری مثل احمدی‌نژاد در فرآیندی قدرت اجرایی در کشور را به دست گیرد، ولی اینکه خود احمدی‌نژاد با شناختی که مردم و به ویژه خواص جامعه از او پیدا کرده‌اند، بخواهد برگردد محال است. دیگر نه به او مجال دهند و نه مردم مفتون عوام فریبی‌های او می‌شوند.

وقتی پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد پدیدار شد، عده زیادی از خواص و عوام فریفته او شدند. بزرگانی او را تقدیس کردند، برخی معجزه‌اش خواندند، جمعی برایش نذر کردند، بعضی هم به خواب و رؤیا متوسل شدند و او هم خوب از این فضا بهره‌ برد تا جایی که رو در روی بزرگی نشست و با پررویی خود را هاله‌ای از نور توصیف کرد و هر کاری که می‌خواست برسر این کشور آورد.

امروز شرایط کشور بسیار متفاوت شده است. حنای او سالهاست دیگررنگ ندارد تا جایی که دوران آخر ریاست جمهوری‌اش را هم کنترل شده ریاست کرد. او امروز یک مهره سوخته و تمام شده است، ولی جریان احمدی‌نژادیسم و رفتارهای احمدی‌نژادی در کشور همچنان ترک‌تازی می‌کنند؛ جریانی که فرصت‌های نظام را به آسانی تبدیل به تهدید می‌کند. افراد این جریان خودشیفته و متوهمند، به اداره کشور قانع نیستند و می‌خواهند دنیا را هم مدیریت کنند. آنان بیماری خود برتربینی دارند و همه را تحقیر می‌کنند. خود را مردمی جلوه می‌دهند تا محبوب شوند و برای کشور و به ویژه رهبری مرتب هزینه می‌سازند.

در کنار این جریان نبایستی از کسانی که احمدی‌نژاد را به قدرت رساندند تا قدرت به کامشان بیشتر باشد به راحتی عبور کرد. آنان به قول خودشان دیروز در یک فرآیند پیچیده و چند لایه از استانداری گمنام معجزه هزاره سوم ساختند و امروز هم می‌توانند یا می‌خواهند که بتوانند….

منبع : روزنامه ۱۹ دی