احمدی نژاد به دنبال حکم حکومتی برای تایید صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰!

شنیده ها حاکی از آن است که نظرات اعضاء شورای نگهبان بر روی احمدی نژاد منفی است و احتمال زیاد رد صلاحیت می شود.

احمدی‌نژاد از تعدادی از اعضای شورای نگهبان، پالس های منفی دریافت کرده است که همانند دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت می شود.

احمدی نژاد که خود را در نظرسنجی ها بالا می بیند و احتمال رای آوردن خود را بسیار قوی می داند قانع نشده و میخواهد با فشار به رهبری، برای تایید صلاحیت خود، رای حکومتی از او بگیرد!

احمدی نژاد در طول چند ماه اخیر سعی کرده طبق یک برنامه ریزی مدون رسانه ای خود را در رسانه های مختلف خارجی و داخلی مطرح کند و با اظهار نظرهای خاص خود نام خود را دوباره بر سر زبان ها انداخته است.

احمدی نژاد میخواهد طوری القا کند که رد صلاحیتش، باعث هزینه سنگین و مخالفت شدید مردم می گردد لذا در صورت رد صلاحیت توسط شورای نگهبان،رهبری باید حکم حکومتی بدهد تا مشارکت مردم نیز بالا رود.

✍️ دیدگاه شما 🙏