احمدی نژاد: ما با اسلام نمی توانیم ارتباط کلامی و مفاهمه برقرار کنیم

شنیده شده اخیرا یکی از مسئولان رده بالا دولتی در دولت احمدی نژاد در جلسه ای در کنار بحث های سیاسی روز مطالبی را در خصوص احمدی نژاد بیان کرده است.

وی در این جلسه اظهار داشته است در یکی از بحث ها در دولت دهم احمدی نژاد به وی گفته است:” ما نمی توانیم با اسلام با دنیا ارتباط کلامی و مفاهمه برقرار کنیم”

وی همچنین اظهار داشته احمدی نژاد بارها گفته است ” امام زمان زنده است، ما نیازی به واسطه نداریم، ما با امام زمان کارهایمان را حل و فصل می کنیم” برخی می گویند این حرف ها، حرف های مشایی است در صورتی که مشایی در حد و اندازه این حرف ها نیست!

این عضو سابق دولتی همچنین افزود : احمدی نژاد در گذشته با روحانیت رابطه خوب و نظر مثبتی داشت و بر سر شریعتی بحث و اختلاف داشتیم من طرفدار شریعتی بودم اما او برای دفاع از روحانیت به شریعتی می تاخت اما الان به کلی حرف هایش عوض شده و نسبت به روحانیت تند شده و می گوید باید با مردم رابطه ایمانی برقرار کنیم”