احمدی نژاد و توهم رهبری اپوزیسیون

محمدهادی بازیاری

اگر کسی از گذشته و کارنامه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی محمود احمدی نژاد خبر نداشته باشد
و برای اولین بار به موضع گیری های اخیر وی گوش کند
فکر میکند با رهبر اپوزیسون طرف است
افشاگری ها و صحبت های اخیر احمدی نژاد
و تاختن وی به همه ارکان های نظام و مسئولان آن
بسیار باعث تعجب و قابل تامل است
کسی که در سال ۸۸ سیل عظیم و میلیونی و خروشان جنبش سبز را خس و خاشاک خواند
و در دولت وی جنایت های بزرگی علیه فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی صورت گرفت
حالا دم از عقلانیت و عطوفت و عدالت میزند
و برای بقیه مسئولان نظام شاخ و شانه می کشد
احمدی نژاد میخواهد سوار بر موج گسترده اعتراضات مردمی شود
که نظام را هدف گرفته و خواهان تغییرات اساسی در اداره کشور است
و با نادیده گرفتن گذشته خود ، خطاها و جنایات خود را هم بر گردن دیگران بیندازد
و ضمن بازی با احساسات مردم ، از مردم سوء استفاده کند
احمدی نژاد قطعا در این بازی جدید ، به مردم خواهد باخت
مردم ما به خوبی به نفاق احمدی نژاد پی برده اند
و دیگر فریب معجزه هزاره سوم را نخواهند خورد