احمدی نژاد و پروژه تعویق انتخابات

✍️ارسلان محمدی

صحبت های اخیر محمود احمدی نژاد در اردبیل
و تخریب دو جناح اصلی حاکمیتی در کشور
پیش از آن که نشان از پیوستن احمدی نژاد به صف اکثریت مردم را داشته باشد
هشداری است برای فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور
احمدی نژاد طوری سخن می گوید که گویا من و شما ۸ سال رییس جمهور این کشور بوده ایم
و وی از این دوران و دوران پس از آن شبیه اکثریت مردم آسیب دیده است
احمدی نژاد مردم را دعوت میکند که با انتخاب بین بد و بدتر با توجه به شیوع کرونا در کشور
به بد پیوسته و با تعویق و تغییر زمان انتخابات
به پس از حل شدن بحران کرونا
از به قدرت رسیدن بدتر جلوگیری کنند
آیا تعویق زمان انتخابات با این امید توصیه می شود
که در صورت مرگ رهبر ایران طی سه ماه آینده
و انتخاب رهبر جدید
و اعلان حکومت نظامی یا وضعیت ویژه در کشور
حاکمیت از بحران عدم مشروعیتی که با آن دست به گریبان است عبور کند
و رهبر جدید بتواند کابینه ای مناسب با وضعیت روز کشور به جامعه تحمیل نماید؟
واقعیت ماجرا هر چه که باشد بزودی روشن خواهد شد اما
یادمان نرود که احمدی نژاد همچنان در چشم مردم نگاه می کند و براحتی دروغ می گوید
احمدی نژاد ورژن ۱۴۰۰ با احمدی نژاد ورژن ۸۸ هیچ تفاوتی ندارد