احمدی نژاد چه می گوید؟!

✍️حسین ثنایی نژاد

او پس از یازده سال آمده و در یک‌ مصاحبه ویدیویی گفته دستگاه های امنیتی از “اراذل و اوباش” -دقیقا همین عنوان را استفاده می کند- برای ایجاد آشوب در اعتراضات مسالمت آمیز استفاده می کنند تا به بهانه خشونتی که آنها برپا می سازند اعتراضات را سرکوب کنند!

چند روز قبل هم از قول امام جمعه مشهد نقل شد که در مشهد با اراذل و اوباش کار فرهنگی کرده و آنها را تبدیل به سربازان انقلاب کرده اند!

البته آقای احمدی نژاد دیگر کاملا صریح و بی پرده در باره نقش هدایت شده اراذل و اوباش در به خشونت کشیدن اعتراضات مسالمت آمیز توضیح می دهد و می گوید که خودش در مقام ریاست جمهوری چنین حرکت هایی را رصد می‌کرده است.

این سخن تازه ای نیست و از همان روزها در بین مردم دهان به دهان می گشت، ولی اینکه از زبان یک رئیس جمهور ۸ ساله این کشور و کسی که خودش در برهه ای در همان طرفی بوده است که می گوید از اراذل و اوباش برای چنین مقاصدی استفاده کرده اند، اهمیت بسیاری دارد.

به گمان من مقامات امنیتی باید در باره این حرف های احمدی نژاد توضیح دهند و اگر خلاف می گوید باز هم توضیح دهند که چگونه است رئیس جمهور سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین اتهامات سنگین و عجیبی را به مقامات امنیتی کشور نسبت می دهد و همچنان آسوده خاطر است و کسی هم کاری به کارش ندارد ولی در آن سو افراد دیگری مانند محمد رضا خاتمی برای اظهارات بسیار ساده تری در باره تقلب در انتخابات ۸۸ به دادگاه کشیده شده اند.

✍️ دیدگاه شما 🙏