احمد خزایی معاون سابق ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جایگزین روح الله حسینیان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی که تا چندی پیش بر عهده روح الله حسینیان بوده است به جایگزین جدید وی احمد خزایی رسیده است.

ریاست این مرکز از سوی اعضای هیئت مدیره انتخاب شده که ترکیب هیات مدیره متشکل از مصطفی پورمحمدی، سیدحمیدرضا مالی و احمد خزایی است.

برخی از اعضای هیات مدیره در زمان حیات روح الله حسینیان با وی زاویه و اختلافاتی نیز داشتند.

احمد خزائی در گذشته به عنوان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات فعالیت داشته ، و قبل از آن سابقه حضور در آسیای میانه، مدیر کلی اداره اطلاعات قم و ریاست موسسه پژوهشهای سیاسی را در کارنامه خود داشته است.

احمدی نژاد در پایان دوره اول ریاست جمهوری خود ، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات را به دلیل آن که دو معاون خود یعنی حاج حبیب الله معاونت ویژه و خزائی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را عزل نکرده بود ، برکنار کرد

اما پس از برکناری محسنی اژه ای دو معاون یاد شده وزارت اطلاعات هم به دستور احمدی نژاد برکنار شدند.

گفته می شود علت برکناری خزائی، عدم تایید اتهام جاسوسی سید حسین موسویان و برخورد با دو تن از آمریکائیان ایرانی تبار یعنی هاله اسفندیاری و رکسانا صابری بوده است.