احمد مسجد جامعی: خاطرات شهر را نابود نکنیم/ دستفروشی در پاساژ پروانه قاعده‌مند بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، عضو شورای شهر تهران گفت: رعایت مسائل ایمنی در شهر به جا و درست است، اما باید ساز و کاری فراهم کنیم که خاطراتش هم آسیب نبیند ونابود نشود.

به گزارش اعتمادآنلاین، احمد مسجد جامعی، با اشاره به احتمال تعطیلی پاساژ پروانه گفت: شهر با خاطراتش زنده است، نباید خاطرات این شهر را نابود کنیم. متأسفانه این روز اتفاقاتی در شهر می‌افتد که دقت نظرهای لازم بر روی این موضوعات (حفظ هویت و خاطرات جمعی شهر) در آن نشده است.

او با اشاره به اینکه هر ساله در ایام نزدیک به نوروز پاساژ پروانه به عنوان یکی از مکان‌های شناخته شده در تهران محل مراجعه شهروندان بود گفت: پاساژ پروانه یکی از مکان‌هایی در تهران است که در دست فروشی در آنجا به شکلی قاعده مند شده است.

مدیریت شهری از طرفی دست‌فروشی را در خیابان‌های شهر آزاد گذاشته که گاهی منشأ برخی ناراحتی‌ها از نظر حقوق شهروندی، اعتراض کسبه یا ایجاد دشواری‌هایی در رفت و آمدهای عابران شده است، اما یک مکانی که دست فروشی در آن قاعده پیدا کرده را تحت فشار قرار می‌دهد.

مسجد جامعی با تاکید بر اینکه نباید از خاطرات شهر را ویران کنیم گفت: تاکید بر مسئله ایمنی به جا و درست است اما باید ساز و کار آن را به گونه‌ای فراهم کنیم که به خاطرات شهر نیز آسیب نرسد.