احمد منتظری و اسناد جنجال برانگیز منتشر نشده‌اش

مرداد سال ۹۵ همزمان با سالگرد اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، مهمترین سند محرمانه تاریخ جمهوری اسلامی را با انتشار فایل‌ صوتی‌ جنجالی جلسه پدرش با هیئت مرگ، در معرض داوری تاریخ و افکار عمومی قرار داد.


از نکات قابل تامل و مغفول مانده در این ماجرا و حواشی جنجال برانگیز آن اینکه بر طبق سنت دیرینی که در دفتر قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی در دهه شصت بوده، مسئولین و اعضای دفتر آیت‌الله‌ منتظری موظف بوده‌اند که به صورت علنی ( و نه پنهانی ) نسبت به ضبط و تهیه آرشیو موارد متعدد جلسات‌مسئولین در نزد آیت‌الله‌ منتظری که گاها با اعتراضات و شکایاتشان نسبت به عملکردها و تصمیمات آیت‌الله ‌خمینی و یا سایر مسئولین همراه بوده و بازگو می‌کردند و از وی راه حل و کمک می خواسته‌اند بپردازند، و در نتیجه فایل های‌ صوتی ‌جلسات ‌مسئولین محدود به جلسه جنجالی چهل دقیقه ‌ای منتشر شده با هیئت‌ مرگ و یا جلسه دوم منتشر نشده هیئت مرگ با آیت‌الله منتظری که احمد منتظری فرزندش طی مصاحبه‌ای از وجود آن خبر داده نبوده و ده ها و بلکه شاید صدها ساعت از اسناد صوتی این جلسات موجود است، تا آنجا که وزارت اطلاعات نیز از آنجایی که از این سنت قدیمی دفتر قائم‌ مقام‌ رهبری در دهه شصت اطلاع داشته، در جریان بازداشت احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درخواست تسلیم تمامی این فایل های صوتی و اسناد را داشته، ولیکن احمد منتظری و خانواده آیت الله منتظری از این امر ابا داشته اند و حاضر نشده اند هیچ گونه تعهدی به عدم انتشار سندی در آینده و یا تسلیم تمامی آن ها به وزارت اطلاعات داشته باشند.

در این بین احمدمنتظری تنها به آیت‌الله‌ شبیری ‌زنجانی مرجع تقلید برجسته ای که بصورت کتبی خواستار آزادی احمد منتظری از رهبر جمهوری اسلامی شده بود متعهد شده است که تا زمانی که احساس نیاز نکنند فایل‌ صوتی دیگری انتشار نیابد.

از اسناد و فایل های صوتیی که احتمال وجود و نشر آن در موعد مناسبش توسط خانواده آیت الله منتظری می رود جلسه ایست که آیت‌الله‌ خامنه‌ای در دی ماه سال۶۷ با آیت‌الله‌ منتظری داشته که در خاطرات وی نیز به آن اشاره شده و طی آن جلسه آیت‌الله علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت بمانند آیت الله منتظری ضمن تقبیح و ظالمانه دانستن صدور چنین حکمی از سوی آیت‌الله ‌خمینی و ابراز تحیر و بی اطلاع بودن از حکم صادر شده برای اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، نسبت به حکم سوال برانگیز دیگری که از آیت‌الله‌خمینی در مورد اعدام کمونیستهای موجود در زندانهای ایران گرفته شده و طبق آن عمل میشده بسیار ناراحت بوده و اعتراض داشته و ضمن نگرانی و نسنجیده دانستن صدور چنین احکامی توسط آیت‌الله‌ خمینی از استادش آیت‌الله‌ منتظری برای کمک به عدم اجرای این اعدامهای فله ای سری جدید راه حل و چاره میخواسته.

حال سوال اینست که آیا این جلسه نیز توسط اعضای دفتر قائم مقام وقت رهبری ضبط شده است یا خیر؟


و اگر ضبط شده براستی چه زمانی افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد انتشار این سند بمراتب جنجال‌ برانگیزتر و پرهزینه‌ تر توسط احمد منتظری و خانواده منتظری خواهند بود؟