احیای جهاد سازندگی ، انبساط دولت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

ابراهیم رییسی از در دستور کار قرار گرفتن احیای جهاد سازندگی

برای آبادانی روستاها و مناطق محروم خبر داده است

به نظر می رسد این احیا پیش از آن که راهی برای محرومیت زدایی باشد

راه حلی است برای استخدام های عجیب و غریب

و بدون ضابطه در دولت ابراهیم رییسی

و انبساط دولت از اینکه پس از ۴۳ حاکمیت برای حل مشکلات کشور

به جای استفاده از ظرفیت های موجود

در حال تولید ظرفیت های کاذب است

نشان می دهد که توان مدیریت و اجرایی در کشور

به طور واقعی وجود ندارد

بدون انبساط دولت

و با استفاده از ظرفیت های موجود

درصورت وجود اراده و همت

مشکلات قابل حل شدن است

بهتر است بیش از این

با نام مردم

مردم را فریب ندهید