اختلافات در حزب جمهوریت جدی شد/ یک حزب و دو دبیرکل

حزب به عنوان چرخ دنده دموکراسی با هدف کسب قدرت و کانالیزه کردن ارتباط دولت و مردم، در ایران به محلی برای اختلاف بدل شده است.

پس از دو دسته شدن شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، این بار خبر رسیده است که معترضین دبیرکل جدیدی را انتخاب کرده‌اند

از درون بخشی از شورای مرکزی حزب جمهوریت خبر رسیده است که ۲۵ عضو این شورا به اتفاق آرا مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس را به دبیرکلی انتخاب کرده‌اند. این در حالی است رسول منتجب‌نیا همچنان دبیرکل رسمی این حزب محسوب می‌شود!

طیف معترض ماه گذشته، با برگزاری جلسات مختلف و نامه نگاری با کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی خود را منتقد شیوه مدیریت رسول منتجب نیا معرفی کردند.

شنیده می‌شود عملکرد دبیرکل، انتقاد طیفی از اعضای شورای مرکزی با محوریت رحمت‌اله بیگدلی و قربانعلی قائمی را برانگیخته است. منتقدان که به گفته خودشان حدود ۲۵ تن از ۴۵ عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند، مدعی هستند پس از صدور پروانه و انتشار اساسنامه در روزنامه رسمی متوجه شدند که اساسنامه مصوب دچار تغییرات شده و از اختیارات شورای مرکزی کاسته و آن اختیارات به دبیرکل داده شده است.

رسول منتجب‌نیا با رد این اتهامات خاطرنشان کرده: آنها در حالی این اتهام را می‌زنند که کمیسیون ماده ۱۰ اساسنامه را بررسی و تصویب می‌کند. او، مخالفت ۲۵ عضو شورای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که از ۲۳ مخالف، سه تن استعفا کردند و ۵ نفر عضو حزب نیستند.

منتجب‌نیا، فعالیت این افراد را غیر قانونی خوانده و افزوده: این افراد در پی کودتا هستند و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مخالف این افراد است.

جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به اختلافات درونی حزب جمهوریت ایران اسلامی، هر دو جناح این حزب را فاقد اکثریت دانسته و به اعضا توصیه کرده با برگزاری مجمع عمومی اختلافات را حل کنند.