اختلاف میان طرفداران سعید محمد برای گرفتن پست در مناطق آزاد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بعد از انتصاب “سعید محمد” به دبیری مناطق آزاد بین طرفداران وی برای گرفتن پست اختلاف به وجود آمده است.

این اختلافات بین سر حلقه های توییتری، اینستاگرامی و تلگرامی سعید محمد بوده به گونه ای که هر کدام خود را صاحب و کمک کننده اصلی برند “سعید محمد” می دانند.

این اختلافات بدانجا رسیده که محمد مجبور می شود با تشکیل جلسه ای برای هرکدام پست هایی مشخص کند که اختلافات به بیرون از مجموعه درز پیدا نکند.

این پست ها بیشتر در حاشیه روابط عمومی ها و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع است.