اخراج نیروی کار در ۳۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران به دلیل شیوع کُرونا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شیوع ویروس کرونا موجب شد ۳۰ درصد کسب و کارها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کنند.

شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، تأثیر به سزایی بر اقتصاد و بازارهای مختلف کشور گذاشت؛ تا جایی که بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه اسفند و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین برخی از مشاغل به دلایلی همچون نبود تقاضا و مشکل مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا اینکه از شیوه دورکاری استفاده کردند.

بررسی آماری تعدیل، دورکاری و غیبت نیروهای انسانی پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که در اسفند و فروردین ۳۰ درصد کل کسب و کارها حداقل یک نفر را و در اردیبهشت ۷ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

در بازه‌ی زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد کل کسب و کارها و در اردیبهشت در ۲۰ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است.

تأثیر کرونا بر دورکاری در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

همچنین در ماه‌های اسفند و فروردین در ۱۵.۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه در ۳.۹ درصد از کل کسب و کارها حداقل یک نفر غایب موقت داشته‌اند.

تأثیر کرونا بر غیبت موقت از کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

همچنین جنبه دیگر تأثیر کرونا بر نحوه به کارگیر ی نیروهای انسانی بوده است که بررسی‌ها در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش‌های کسب و کار نشان می‌دهد که ۸ درصد در اسفند و فروردین و ۱۱.۳ درصد در اردیبهشت ماه حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‌اند.

تأثیر کرونا بر اشتغال جدید نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

در مورد افزایش ساعت کاری در ۷.۹ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین و در اردیبهشت در ۸.۷ درصد کسب و کارها حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است. نتایج افزایش ساعت کاری به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

تأثیر کرونا بر افزایش ساعت نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا